Te aho tapu – te arotahi ki ngā ākonga

Ko te aho tapu, te io tuatahi, te io matua o te korowai. Koia e tūhonohono ana i ngā whenu me ngā aho o te korowai. I roto i te horopaki o ngā mahi tātaki, ko te aho tapu e tohu ana i ngā mokopuna.

Kei te tūtohi i raro nei ētahi whakaaro tīmatanga hei whakangangahu ake i te aronga o ngā mahi tātaki, e nui ake ai, e tiketike ake ai ngā mahi ka taea me ngā mea tērā tonu pea ka taea e ngā ākonga Māori. Me kī, he tohunga toi te kaitātaki, ā, ina whatua e ia ngā mea e tohua ana i ngā pou tuatahi e rua, ka oti mai i a ia he korowai ātaahua, he kaha tonu, he whaimana tonu, e puta ai ngā hua e tika ana ki ngā ākonga.

Ngā āhuatanga o te kaitātaki

Ngā kawenga a te kaitātaki

Ngā hua whānui

Ngā hua whāiti

 • he āta whakaaro, he matara, he hinengaro auaha, he pukumahi, he mōhio ki te whakatītina i ngā pouako, i ngā ākonga, e ekea ai ngā taumata mātauranga teitei
 • he matahuhua ōna pūkenga, ōna mātauranga
 • ka whakaata i te noho ora, ka tutuki i a ia ngā tūranga o te kaitātaki i runga i te māia.

 

 • ka whakarite huarahi e puta ai ngā ihu o ngā ākonga Māori
 • ka whakarerekē i ngā kaupapa-here me ngā kawenga whakaako kia hāngai ki ngā hiahia o ngā ākonga Māori
 • ka whakahauhau kia tuawhiti tonu ngā mahi whakaako ki te reo Māori
 • ka whiri taura tangata ki te hapori ako me tua atu

 

 • ka puta te ihu i ngā mahi rapu mātauranga, i runga anō i tana tū hei Māori
 • ka mahi tahi ki ētahi atu ki te whiriwhiri i ngā ara ako, rapu mātauranga whaihua
 • ka tino eke ki ngā taumata taha ahurea, ka whakatinana i tana noho ahurei, taha ahurea nei
 • ka uru atu, ka āta whai wāhi atu ki te ao Māori
 • ka whiwhi i ngā pūkenga me ngā mātauranga whānui e hiahiatia ana e uru ai, e whai wāhi atu ai ia ki ngā nekeneke o Aotearoa me te ao nui tonu.

 

 • ka ekea e ia ngā taumata e tika ana mōna
 • ka puta ki a ia he painga taha mātauranga
 • ka pakari te tū i runga i tana mōhio he Māori ia
 • ka āta mahi kia noho ora tana whānau, tana hapū, tana iwi
 • ka uru ki te ao Māori me te ao whānui
 • ka māia te tū hei māngai mō te ao Māori ki iwi kē
 • ka tāraia he whanonga pai mō te wāhi ki te mahi
 • ka takatū ki te kawe ake i te mahi
 • ka whakahāngai i ana pūkenga ki te maha tonu o ngā tūranga mahi
 • ka pai ana kōwhiringa i te aramahi
 • ka pai, ka āhuareka tana noho ki te ao
 • ka āta uru atu ki ngā kaupapa o te porihanga
 • ka whai wāhi atu ki te tupu haere o te ōhanga
 • ka rangatira ngā whakaaro, ngā mahi ki ētahi atu
 • ka mahi kia ako tonu ā mate noa.
       

Tell a colleague | Back to top