Ki hea atu ināianei?

Ko te arotahinga matua a te mātauranga kaupapa Māori, kia tutuki i ngā ākonga ngā mea katoa e taea ana e tēnā, e tēnā. Heoi, e tutuki ai tērā, me tūtū mai ngā kaitātaki e tino whaihua ana tā rātou mahi, he tāngata mōhio ki te whakatītina i ā rātou tāngata, i ā rātou ākonga. Mā rātou anō e ārahi ngā taiao ako ngangahau tonu e eke ai ngā ākonga ki ngā tino taumata, e angitu ai rātou, i runga i tā rātou tū hei Māori, hei tāngata anō o te ao. Ko ngā aratohu o roto i tēnei tānga, hei ārahi i te whakatutukinga o tēnei mahi nui.

Tell a colleague | Back to top