He tirohanga whānui

E kore au e ngaro, te kākano i ruia mai i Rangiātea

E kore au e ngaro, te kākano i ruia mai i Rangiātea – e kōpaki ana tēnei i te tirohanga whānui mō Tū Rangatira, e whakatinana ana i tētahi o ngā mātāpono o te iwi Māori mai anō, arā, mai i a Rangiātea rā anō.

E kore au e ngaro, te kākano i ruia mai i Rangiātea – e whakaū ana i te whakaaro ina mōhio koe ki a koe anō, ki ō whakapapa, ki ō kōrero tuku iho, e kore rawa koe e ngaro. Kei reira anō te whakaaro e kore rawa te tuakiri Māori e whatungarongaro: nō ngā tūpuna, he taonga tuku iho i tētahi whakatupuranga ki tētahi, ā, e ora tonu nei i roto i ā tātou mokopuna.

E kore au e ngaro, te kākano i ruia mai i Rangiātea – e whakahau ana i ngā kaitātaki kia whai i tētahi ara tātaki, kia whakapau kaha ki tētahi ara whakaako e poipoi ana i ngā mokopuna kia ekea e tēnā, e tēnā te tino taumata e taea ana e ia i runga anō i tana tū hei Māori, arā, kia mōhio rātou ko wai rātou, kia Māori te reo kōrero, kia āta tiaki anō rātou i ngā tikanga Māori, i te mātauranga Māori hei taonga mā ngā uri whakaheke.

E whaihua ai ngā mahi tātaki, me hāpai te whakaaro mā te reo, mā ngā tikanga, mā ngā mātauranga Māori e mōhio ai ngā mokopuna ki tō rātou tuakiri hei tangata whenua i Aotearoa.

Tell a colleague | Back to top