He kupu whakataki

He mea āta tuhi a Tū Rangatira hei tautoko, hei whakapakari ake i te hunga e tātaki ana, e ārahi ana i ngā mahi whakaako me ngā mahi ako i roto i ngā kura.

Ko te tārainga o te kupu mō Tū Rangatira, nā ōna anō tautōhito kua roa e mahi ana i roto i ngā mātauranga kaupapa Māori, otirā, he mea ārahi anō e ōna anō pakeke me ngā mātauranga kei a rātou.

Ko Tū Rangatira pea tēnei e para nei i te huarahi hou mō ngā mahi tātaki i te ao mātauranga. Koia tēnei e whakatairanga nei i te oranga ake anō o te reo Māori, o ngā tikanga Māori, i te mātauranga Māori, i ngā kaupapa Māori, i ngā tūmanako o te iwi Māori, me te aro nui anō ki ngā hua ka puta ki ngā ākonga.

He mea tiki atu ngā ariā o te tānga nei i te huhua o ngā puna mātauranga o roto i te mātauranga kaupapa Māori, tae atu ki ēnei e whai ake nei:

  • ngā mātauranga o ngā tumuaki
  • ngā kōrero o te rāngai i kohia mā roto i te whakarongo noa, i te mātakitaki noa, i ngā hui, me ngā uiuinga
  • ngā tohutohu mai a ngā kairangahau i ngā mahi tātaki me ngā kāhui kaupapa-here e mahi ana i tēnei rāngai
  • ngā kōrero kua hua ake i ngā rangahau o Aotearoa me tāwāhi mō ngā hono i waenga i ngā kawenga kaitātaki me te pai ake o ngā hua ka puta ki ngā ākonga.

Tell a colleague | Back to top