Tū rangatira: te kaitātaki i te mātauranga kaupapa Māori

Tū Rangatira: Ko te kaupapa o Tū Rangatira: Te Kaitātaki i Te Mātauranga Kaupapa Māori, he whakatakoto tauira o te tū hei kaitātaki e whakaata ana i ētahi o ngā tūranga me ngā kawenga matua a te kaitātaki e tino puta ai ngā ākonga Māori i ngā mahi rapu mātauranga.

Ko tēnei te rauemi tuarua o te huinga mo te Rautaki Tumuaki, ara Kiwi Leadership for Principals and Leading from the Middle: educational leadership for middle and senior leaders. Ko ēnei huinga pukapuka e whakaatu ana i te mātauranga, ngā pukenga me ngā painga, kei te putake o ia reanga o te mātāpono o te mātauranga.

Download

Mihi Te aho tapu – te arotahi ki ngā ākonga
He kupu takamua Ngā whenu – ngā tūranga mātāmua o te kaitātaki
Te pūtakenga o te kaupapa Ngā aho – ngā arotahinga mātāmua o ngā mahi tātaki
He kupu whakataki Ki hea atu ināianei?
He tirohanga whānui He whakamihi
Ngā mātāpono ārahi Ngā pukapuka i tirohia
Ngā aratohu Ngā pēpeha a ngā tīpuna

Tags: Culturally responsive leadership

Tell a colleague | Back to top