He kupu takamua

Tēnā tātou katoa

Nōku te hōnore kia whakatāpaea nei ko Tū Rangatira: Te Kaitātaki i Te Mātauranga Kaupapa Māori. Kua kōtuituia i konei ko ngā huatau o te tini, ngā wheako me ngā kawenga a te kaitātaki o te rāngai mātauranga Māori. He waka eke noa te whakawhitiwhiti kōrero me te rāngai mātauranga Māori, ā, kua hua mai ko tēnei tuhinga. Mokori anō, kia mihia ngā tāngata katoa i tautāwhi mai kia whanake ai tēnei tuhinga.

Ū kau ana te Tāhuhu me te rāngai mātauranga Māori ki te mahi ngātahi me ngā whānau kia whakarewa ake i tētahi pūnaha mātauranga e arotahi ana ki te whakatairanga i te angitu o ngā ākonga Māori. E ai ki te rangahau, ko ngā hua ka taka mai i ngā mahi tātaki a te kura te huarahi e puta ai ngā ihu o ngā ākonga. Kei te tuhinga nei, kua whakatakotoria ngā mahi huhua kei ngā kaitātaki o te kura e whakahaeretia ana ki te tautoko, ki te akiaki hoki i ngā mahi whakaako i ō rātou kura.

Ko tā Tū Rangatira: Te Kaitātaki i Te Mātauranga Kaupapa Māori he whakatakoto i tētahi anga mā ngā tumuaki, ngā poari, ngā whānau me te hapori. Hei tāna anō, he mātātaki i ngā tūmuaki me ngā pouako matua o te mātauranga kaupapa Māori kia tū matakite, kia tū ahurei e whaihua mai ai te Māori hei Māori anō nō roto i te angitu o te mātauranga. Ka whakamihia ngā mahi matahuhua hei mahinga mā ērā e mahi ana i te rāngai nei. Taunaki ana hoki te huatau kei te ākonga Māori anō te pito mata mōna anō.

Kua whakawhanakehia Tū Rangatira: Te Kaitātaki i Te Mātauranga Kaupapa Māori hei taunaki i tā te Māori tirohanga me ōna tautake ki te ao whānui nei e tuhia ai i Te Marautanga o Aotearoa hei tautoko i ngā wheakotanga o ngā ākonga o roto i ngā kura mātauranga kaupapa Māori.

Ka whakapai ake i ngā hua o te pūnaha mātauranga mā ngā ākonga ina arataki ngā rangatira e ū ana ki te kaupapa, ngā rangatira atamai e mātātaki tonu ana i a rātou anō kia tutuki pai ai te pito mata o ngā ākonga Māori. Ko Tū Rangatira: Te Kaitātaki i Te Mātauranga Kaupapa Māori tēnei e ahu pēnā ana.

Nāku noa

Karen Sewell

Secretary for Education

Tell a colleague | Back to top