Ngā aho – ngā arotahinga mātāmua o ngā mahi tātaki

Ka rere haere ngā aho o te korowai i waenga i ōna whenu, e piri tahi ai ngā wāhanga katoa hei kākahu. Ko ia aho tētahi arotahinga matua mō ngā mahi tātaki, inā koa:

Te arotahinga matua:

Te arotahinga a te kaitātaki:

Ngā hua ka puta ki ngā ākonga:

TE MANA MOKOPUNA

Ko te mokopuna te pūtake o te mātauranga

ngā mea tērā tonu ka taea e te ākonga, me te puta o tōna ihu i ana mahi rapu mātauranga Ka tuawhiti tonu ngā mātauranga ka horahia mā te ākonga, ko te arotahinga ia, ko te whai kia tutuki katoa i a ia ngā mea ka taea e ia, kia puta anō ia, i runga i tana tū hei Māori, hei tangata anō o te ao

TE MANA WAIRUA

He puna wairua

He puna tangata

te noho ora o tēnā, o tēnā ākonga – taha tinana, taha kare ā-roto, taha pāpori, taha mātauranga I roto i te āhua o tana kawe i a ia, i ana waiaro me ana whanonga, ka kitea te kiritau me te ngākau pai o te ākonga ki a ia anō

TE MANA TANGATA

He toi whakairo, he mana tangata

te whiri i ngā taura tangata i runga i te whakapono, i te ngākau pono, me te whakaaro rangatira ki ētahi atu Ka pakari haere te noho ora o te ākonga – taha tinana, taha wairua, taha hinengaro; ka mārama haere ki tōna anō ahurei ki tēnei ao; ka mōhio, ka whakaaro pai ki ōna ake āhuatanga whaiaro, me ō ētahi atu

TE MANA REO

Ko te reo te waka wairua o ō tātou tīpuna

te whakarite, te whakapakari ake, te whakapūmau i te horahanga o ngā whakaakoranga tuawhiti tonu ki te reo Māori, i roto i ngā kawenga o ia rā Ka mōhio tonu te ākonga ki te āta whakaaro, ki te kōrero, ki te pānui, ki te tuhi ki te reo Māori me te reo Pākehā

TE MANA TIKANGA

He tangata i ākona ki te whare, tūnga ki te marae tau ana

te whai kia kawea ake ngā tikanga Māori e tika ana i roto i ngā whakahaere me ngā mahi katoa o te kura Ka mōhio pai te ākonga ki ōna whakapapa, ka whai whakaaro nui ki ngā tūmanako me ngā wawata o tana whānau, o tana hapū, o tana iwi

TE MANA MĀTAURANGA

Ko te waka mātauranga, he waka eke noa

te whakaū i te whakaaro he hua anō kei roto i te tū hei Māori, me te whakaaro Māori Ka mārama te ākonga ki ngā titiro o nāianei me ngā titiro o neherā ki te ao Māori me te ao tūroa

TE MANA Ā-KURA

Mā tātou katoa hei whakatō i te whakaaro ka puta ki te ao

te tautohu, te whakatakoto kaupapa whakaako, kaupapa ako e hāngai pū ana ki ngā whāinga me ngā wawata o ngā whānau o te kura Ka whakahihikongia te hinengaro o te ākonga i roto i tētahi taiao e māmā ai te ako

Tell a colleague | Back to top